Home > Ahmad Faraz > Agar tumhari ana hi ka hai sawal tu phir
faraz-2-line-poetry

Agar tumhari ana hi ka hai sawal tu phir

Agar tumhari ana hi ka hai sawal tu phir
Chalo main hath barhata hun dosti ke liye

Leave a Reply