Home > Mirza Ghalib > Ham ko maloom hai jannat ki haqeeqat lekin
ghalib ye khayal acha hai

Ham ko maloom hai jannat ki haqeeqat lekin

Ham ko maloom hai jannat ki haqeeqat lekin
dil ke khush rakhne ko Ghalib ye khayal acha hai

Leave a Reply