Home > Ahmad Faraz > Bandagi ham ne chor di hai Faraz
chor di hai faraz

Bandagi ham ne chor di hai Faraz

Bandagi ham ne chor di hai Faraz
Kya krein jab log khuda ho jayen

Leave a Reply